Roby Lakatos

Zagreb Philharmonic Orchestra – Lakatos Ensemble – Eduard Topchjan – Roby Lakatos

Brescia

Domenica 12 maggio [Teatro Grande] ore 21

Zagreb Philharmonic Orchestra
Lakatos Ensemble
Eduard Topchjan direttore / Roby Lakatos violinista

Liszt: Rapsodia ungherese n.1
Brahms: Selezione dalle Danze ungheresi nn.1 , 11, 14, 16, 6

Momento solistico Roby Lakatos e Ensemble

Liszt: “Les préludes”, Poema sinfonico n.3
Liszt: Rapsodia ungherese n.2
Brahms: Danza ungherese n.5

Acquista online


Bergamo

Lunedì 13 maggio [Teatro Sociale] ore 21

Zagreb Philharmonic Orchestra
Lakatos Ensemble
Eduard Topchjan direttore / Roby Lakatos violinista

Liszt: Rapsodia ungherese n.1
Brahms: Selezione dalle Danze ungheresi nn.1 , 11, 14, 16, 6

Momento solistico Roby Lakatos e Ensemble

Liszt: “Les préludes”, Poema sinfonico n.3
Liszt: Rapsodia ungherese n.2
Brahms: Danza ungherese n.5

Acquista online